Ανακαινίσεις Κατοικιών - ΚαταστημάτωνΑνακαινίσεις Κατοικιών & Καταστημάτων


ΑΝΑΚΑΙΝΙ ΖΟΥΜΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΖΟΥΜΕ.

Βρίσκουμε και προτείνουμε πακέτα ανακαίνισης για κάθε μέγεθος και κάθε προυπολογισμό.

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες υλικών με πιστοποίηση ISO και διαπιστωμένη υψηλή ποιότητα.

Χρησιμοποιούμε οργανωμένα συνεργεία που τηρούν τις υψηλές προδιαγραφές δόμησης που οι ίδιοι έχουμε θέσει.

Θεωρούμε απαραίτητη την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης και παράδοσης των έργων και αντιμετωπίζουμε πλήρως την κατασκευή από πλευράς συστημάτων μηχανολογικών εγκαταστάσεων , τηλεπικοινωνιών και ασφαλείας.

Εγγυόμαστε για τα θετικά αποτελέσματα των εργασιών, με επεμβάσεις και λύσεις που έχουν δοθεί σε έργα με υψηλές απαιτήσεις εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και σύγχρονης τεχνολογίας.

Παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, και βελτιώνουμε συνεχώς την υλικοτεχνική υποδομή σχεδιασμού και παραγωγής.
Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού

Στόχος της Lotsaris Τεχνική, είναι η δημιουργία χώρων με άρτια λειτουργική οργάνωση και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα αισθητική. Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα συμβουλευτικό ραντεβού.

Επικοινωνία

Αγ. Ανδρέου 27, Πάτρα
2ος Όροφος

2610 361 902

info@lotsaris.com

Ακολουθήστε μας